reklama
reklama
"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Strom bez kořenů neroste. Společnost musí mít svůj pohled na dějiny ...

Zobrazit celý článek

Jestliže tématem konference oficiálně byly vztahy mezi Izraelem a Evropou, ve skutečnosti se mluvilo šířeji o vztazích mezi Izraelem a celým západním světem. Na příklad, jeden americký novinář, který byl dlouho činný v organizaci Associated Press, konstatoval, že mezinárodní organizace v palestinských územích systematicky straní Arabům proti Izraeli a že většina západního tisku jim při tom pomáhá. Izraelští židé jsou představováni jako ztělesnění všeho zla – nacionalismu, militarismu, kolonialismu a rasismu.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 22.3.2017 | Glosy | 767 čtenářů

NEPÁCHEJME SEBEVRAŹDU ! Evropa je jako pštros, který strká hlavu do písku, aby unikl nebezpečí

Zobrazit celý článek

Shodou okolností čtu nyní knihu ,,Proč bojujeme. Manifest evropského odporu“ (nakl. Délský potápěč, Praha, 2016). Je přeložena z francouzského originálu Pourquoi nous combattons. Manifeste de la résistence europěenne, který vyšel v roce 2001. Její autor Guillaume Faye je pokládán za jednoho z vůdčích osobností francouzské ,,Nové pravice.“ V letech 1970-1986 byl členem hnutí Groupement de recherche et d´études pour la civilisation européenne, GRECE (Sdružení pro výzkum a studium evropské civilizace).

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 12.2.2017 | Analýzy | 1765 čtenářů

O MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O BLÍZKÉM VÝCHODĚ A OBAMOVÉ NENÁVISTI K IZRAELI

Zobrazit celý článek

Můžeme si položit otázku, proč je Česká republika tradičně pro-izraelská. Jak tak často, minulost ovlivňuje přítomnost. Za první světové války, představitelé Čechů a Slováků, kteří usilovali vytvořit nezávislý stát, byli podpořeni sionisty, především americkými. Louis D. Brandeis, člen Nejvyššího soudu Spojených států, představil T.G. Masaryka prezidentu Wilsonovi. Na oplátku zase představitelé rodícího se Československa podporovali úsilí vytvořit židovský národní domov. Prezident Masaryk byl pak první zahraniční hlavou státu, která navštívila obnovenou židovskou vlast, tehdy ještě pod britským mandátem, v roce 1927.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 22.1.2017 | Glosy | 1138 čtenářů

Jsou zakázání v Izraeli a usilují osvobodit Jeruzalém od muslimské okupace - víte kdo to je?

Zobrazit celý článek

Není bez zajímavosti, že jediný pokus zničit mešity, stojící na chrámové hoře, byl učiněn křesťanem, Australanem jménem Denis Michael Rohan. Člen „Worldwide Church of God,“ kterou řídí pastor Herbert Armstrong, Rohan se pokusil v létě 1969 zapálit mešitu El-Aksa. Později židovští aktivisté se pokusili o něco podobného, ale izraelská policie tomu včas zabránila.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 12.10.2016 | Analýzy | 2128 čtenářů

Křesťané a židé jsou na jedné lodi v obraně Jeruzaléma před islámem!

Zobrazit celý článek

Křesťané nemohou být lhostejní vůči místu Jeruzalémského Chrámu. Jistě, značná část křesťanů se tradičně domnívá, že příchodem Ježíše z Nazaretu, Chrám ztratil svůj význam. To ale není postoj všech křesťanů. Jeden protestantský pastor píše: „V kontrastu s židovskou vírou, víra mnoha křesťanů byla orientovaná spíše k nebesům, nežli k zemi. Je to ale skutečně nevyhnutelný důsledek poselství Nového Zákona? V každém případě, od chvíle návratu Židů do Palestiny, biblické téma země zaujalo pozornost křesťanských teologů.“

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 9.9.2016 | Analýzy | 1609 čtenářů
Triko eurabia.cz - vyberte si z široké nabídky

Tento muslimský triumfalismus byl zpochybněn znovuzrozením židovského státu - zničení Izraele je otázkou přežití islámu!

Zobrazit celý článek

V čem ale spočívají vazby mezi islámem a Jeruzalémem? Islám se zrodil v Arábii a jeho zakladatel nikdy nežil nikde jinde. Jeruzalém není ani jednou zmíněn v Koránu. Pouze pozdější komentáře Koránu tvrdí, že episoda, týkající se Mohamedovy noční cesty na „vzdálené místo“ (arabsky El-Aksa) se vztahuje na Jeruzalém. Muslimové dobyli Jeruzalém v roce 638 n. l., šest let po Mohamedově smrti. Ale jako hlavní město své říše si zvolili syrský Damašek. Později chalífové (duchovní vůdcové islámu) sídlili v Bagdadu, v Káhiře a v Istanbulu, ale nikdy ne v Jeruzalémě. Ten nikdy nebyl hlavním městem žádného muslimského státu.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 31.8.2016 | Analýzy | 1776 čtenářů

ZAČNOU SE EVROPANŮM NYNÍ KONEČNĚ OTEVÍRAT OČI ? Vraždění ve Francií je součást islámské invaze do Evropy !

Zobrazit celý článek

Pár řádek níže nás Kateřina Surmanová a Michaela Kabátová informují, že „Síť katolických charit se v České republice ujala péče o integraci těch uprchlíků, kteří projdou bezpečnostním screemingem ministerstva vnitra.“ Jaký bezpečnostní screeming může zjistit, který z těch Arabů, Afghánců. Erytrejců a dalších muslimů nás bude potom chtít vraždit! Vždyť oni sami to většinou ještě nevědí! My ale musíme vědět, že každý muslim byl vychován v duchu povinnosti, Koránem jasně stanovené, vést džihád, svatou válku proti nevěřícím, dokud muslimové neovládnou celý svět.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 6.8.2016 | Analýzy | 1957 čtenářů

Ano, nová světová válka začíná. Je to válka barbarství proti všem civilizacím - Nice je jen jedna z bitev této války

Zobrazit celý článek

V sobotu po atentátu v Nice jsem byl v jedné pařížské synagoze. Rabín říkal, že shodou okolností, úryvek Bible, který je onen šabat čten, mluví o tom, jak fyzický kontakt s tělem mrtvého činí nečistým a jak je třeba se oné nečistoty rituálně zbavit. V židovské tradici, smrt je nečistá podle definice. Rabín říkal, že to ukazuje na zásadní rozdíl mezi judaismem a jeho muslimskými nepřáteli.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 26.7.2016 | Analýzy | 3286 čtenářů

Socialisté ve Francií v akci. Nejhoršími nepřáteli naší civilizace nejsou ti, kteří ji napadají zvenčí, nýbrž ti, kteří ji zrazují zevnitř

Zobrazit celý článek

S letními prázdninami jsem se zase vrátil do Francie ke své milé rodině. Krátce po příjezdu jsem se zúčastnil demonstrace na náměstí Trocadéro proti chování starostky Paříže, paní Anne Hidalgo, která onen večer pozvala na pařížskou radnici masu muslimů, aby s nimi slavila konec celodenního půstu Ramadan. Řečníci zdůrazňovali, že starostka z městského rozpočtu předává obrovské částky na muslimské kultovní výdaje, zcela v rozporu se zákonem z roku 1905, podle kterého , ,, …la République ne subventionne aucun culte” ( Republika nepodporuje finančnĕ žádné vyznání). Socialisté si tak zcela protizákonnĕ budují voličskou základnu z občanů muslimského vyznání.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 18.7.2016 | Analýzy | 2480 čtenářů

Kosmopolitní obchodní a podnikatelské kruhy: Referendum jako vítězství ultranacionalismu a xenofobie

Zobrazit celý článek

Výše zmíněná událost vyvolala už mnoho úvah. Chtěl bych k nim přidat i svůj komentář, který mi byl inspirován dvěma fakty. Za prvé, ve dnech britského referenda a bezprostředně po něm jsem se nacházel v Izraeli, kde žije jeden z mých tří synů. A pak, ve stejné chvíli jsem našel na Wikipedia text, týkající se francouzského serveru Riposte laïque (Laická odpověď), do kterého též přispívám. Jeho autor v nĕm mluví o paní Christine Tasin, jako o jednom ze zakladatelů zmíněného serveru. A říká o ní, že její islamofobie jde tak daleko, že podporuje sionismus. Což samozřejmě, v očích všech levičáků, je zločin naprosto neodpustitelný.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 10.7.2016 | Glosy | 2074 čtenářů

Proč se papež František chová tak nedůstojně, proč překračuje všechny meze základní slušnosti vůči sobě samému?

Zobrazit celý článek

Lidové Noviny uveřejnily na první stránce svého čísla z 26. března 2016 velkou fotografii papeže Františka, líbající nohu nějakého černocha. Došlo k tomu během obřadu mytí nohou, který se koná tradičně na Zelený čtvrtek. Má nám připomenout, že Ježíš myl nohy svým učedníkům před velikonoční večeří, den před svým ukřižováním. Jak je psáno v Evangeliu svatého Jana 13, 14, řekl jim tehdy: „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.“ Nohy umývat je jedna věc, nohy líbat je druhá. A pak, Ježíš řekl: „Jeden druhému.“ Neříkal, že máme nohy mýt těm, kteří přišli okupovat naší zemi a podřídit si nás.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 25.4.2016 | Analýzy | 3209 čtenářů

O ZODPOVĚDNOSTI PŘEDSTAVITELŮ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ ZA ZACHOVÁNÍ NAŠÍ CIVILIZACE

Zobrazit celý článek

Možná se papež domnívá, že si Západ toto vedoucí postavení dlouho neudrží. Nízká porodnost ho nutí přijímat přistěhovalce, z nichž většina jsou muslimové. A pak, Západ nevzývá žádné hodnoty, kromě hmotného blahobytu. Jeho občané ho asi tedy nebudou bránit příliš chrabře. Papež si možná i klade otázku, zda ten materialistický Západ si vůbec zasluhuje být bráněn. Třeba si i myslí, že situace dhimi, podřízených občanů druhé kategorie muslimského chalifátu, je pro křesťany lepší, nežli být vystaveni svodům materialistického světa. A co se týče mas běžných občanů post-křesťanského Západu, třeba si i myslí, že když se od křesťanství odvrátili, tak si Boží trest zasluhují.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 16.4.2016 | Analýzy | 2397 čtenářů

O SELEKTIVNÍM CHARAKTERU NEPŘÁTELSTVÍ VŮČI NACIONALISMŮM

Zobrazit celý článek

V rámci Evropského parlamentu existuje nyní seskupení „Strana evropské levice,“ sdružující komunistické strany a altermondialistická hnutí. Vyžaduje zrušení asociační dohody Evropské unie s Izraelem a snaží se zamezit vzniku Velkého transatlantického trhu. Chce sjednotit všechny „antikapitalistické, komunistické, socialistické, ekologické a feministické síly.“ Odsuzuje „národní egoismy, antifeministické, homofobní, fašistické a xenofobní“ síly, které se údajně šíří v důsledku současné hospodářské krize.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 31.3.2016 | Analýzy | 2706 čtenářů

Připomeňme si, že humanisté strany African National Congress systematicky likvidovali svoje odpůrce tak, že jim dávali okolo krku pneumatiku, kterou zapálili

Zobrazit celý článek

V knize se píše: „Existují i další dějinné události hodné pozornosti při prosazování palestinské věci. Příkladem může být úspěšný národněosvobozenecký odpor Vietnamců v genocidní válce vedené Američany.“ Ví tento pán s dobrým českým jménem, že komunistická strana Vietnamu schvalovala invazi Československa vojsky států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a následující dlouholetou okupaci naší vlasti? Ví, že tehdy největší demonstrace proti sovětské invazi se konala v Tel-Avivu, zatímco tak zvaná Organizace osvobození Palestiny sovětskou okupaci plně podporovala?

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 11.3.2016 | Antisemitismus | 3396 čtenářů

Paříž již není bezpečné evropské město, ale multikulturní islámská džungle!

Zobrazit celý článek

Zde ve Francii, měli tradičně právo na ozbrojenou ochranu pouze návštěvníci synagog. Nyní na ní mají právo i návštěvníci kostelů. Zcela podle úsloví libanonských muslimů: „Po sobotě přijde neděle.“ Tedy, že až si vyřídí své účty s těmi, kteří slaví šabat, tak si je vyřídí i s těmi, kteří slaví neděli.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 7.1.2016 | Analýzy | 9922 čtenářů

121 článků (9 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Šéfka Levicových nazvala Erdogana teroristickým kmotrem. Turecko se prý chce prostřednictvím své menšiny etablovat v EvropěVážné obvinění: Izrael pomáhá IS - jde o taktiku nepřítel mého nepřítele je mým přítelem?Obamovi socialisté připravují občanskou válku v USA! Cílem je odstranit demokraciíVedení brněnské školy se mstí na dítěti za odpor rodiče k propagaci islámu!Maročtí imigranti v Insbruku v neděli zmasakrovali 3 Rakušany

ePortal.cz

Profesor Knížák je pořád ve formě. Podívejte se, jak si vychutnal jednoho z nejhorších ministrů Sobotkovy vládyNedělejte z Putina všemocného kouzelníka. Akorát mu tak nahráváte

euPortal.cz

Jak to zpívá Karel Kryl? Už opět nás vyhazují z práce? Vysokého státního úředníka, který oponoval imigraci, Chovanec vyhodil z ministerstva vnitra...Profesor Petr Piťha: Pohled na Andělu Merkelovou při pohřbu oběti masakru v Paříži mně naplnil pohrdáním... Je válka. Není mír. Máme se starat o hranice a suverenitu. Na hranici se střílí...

FreeGlobe.cz

Uprchlíci z různých zemí si to rozdali na německé ulici. Všichni křičeli, že Alláh je velký (+ video)Židé vládnou Ukrajině! Naďa Savčenková řekla, že nemá ráda žiďáky, a uvedla i některá jména (+ video)

Nezdravi.cz

Zpívání ukolébavek má vliv na zdraví dětí i matekLéčení včelími produkty i včelami samotnými. 3. Apiterapeutický den 2017 se koná 1. dubna v Mikulově

euServer.cz

Je premiér Sobotka Jidáš, parazit, gauner, šmejd či vyčůránek…?Vystrčme na ně milion zadků!

ParlamentniListy.cz

Židáci vládnou Ukrajině, udeřila Nadija SavčenkováTo bude celé úplně jinak. Po dni oslav příchodu Jiřího Drahoše přichází nové informace o ,,volbách proti Zemanovi"
Články autora
Průzkum
Stane se ČR po Frexitu další spolkovou zemí Německa? Se stupňující se pravděpodobností vítězství Marine Le Penové a Frexitu se EU stane dominantně německou. Hrozí, že se ČR pak stane další spolkovou zemí Německa?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď